Naše služby

- montážní práce, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení

- výroba, montáže, reko, opravy, zkoušky a revize vyhrazených tlakových zařízení

- provádění průmyslových staveb

- montáže potrubních rozvodů

- výroba a montáž ocelových konstrukcí

Naše reference

- Rekonstrukce kotelny (plynofikace): ústav sociální péče pro dospělé v

Komorní Lhotce: obecní úřad Komorní Lhotka

- Dodávku a montáž P 800 konvertor plynu pro E III, TŽ, a.s.

- Oprava krokové pece KDT v TŽ, a.s.

- Střední oprava trati, válcovna předvalků

Kontakt na sekretariát

tel.:     +420 558 339 618

mobil:  +420 606 669 741

e-mail: sekretariat@novmontaze.cz

REALIZOVANÉ AKCE

 • Výměna Ohřívače vody a přehříváku páry kotle č. 12 na E III TŽ, a.s.
 • Výměna nájezdových chladičů páry a parního potrubí na E II TŽ, a.s.
 • Dodávku a montáž VTL plynovodu od RS na E III pro kotel č. 11 v TŽ
 • Plošná plynofikace obcí včetně regulačních stanic:
  - Komorní Lhotka 
  - Smilovice 
  - Řeka
 • Rekonstrukce kotelny (plynofikace): ústav sociální péče pro dospělé v 
  Komorní Lhotce: obecní úřad Komorní Lhotka
 • Dodávku a montáž P 800 konvertor plynu pro E III, TŽ, a.s.
 • Rekonstrukce plynového a vzduchového potrubí pro narážecí pece válcovny
  C a D TŽ, a.s.
 • Opravy a montáže strojního zařízení ZPO I - přestavba 5, 1, 3, lícího proudu 
  pro odlévání oceli O 525mm ZPO II - výměna nosné konstrukce lících oblouků, rekonstrukce ostřiku sochorů, úpravy a výměna převodovovek tažných stolic KKO - kampaňované opravy dymníku K1 a K2, plynočistírny a kouřovodu ocelárny.
 • Oprava krokové pece KDT v TŽ, a.s.
 • Střední oprava trati, válcovna předvalků

SOUČASNÉ REALIZOVANÉ AKCE

 • Pravy strojního zařízení a OK provozů ZPO 1, ZPO2, KJT, KDT, VKH KKO a ZPO, VS KKO v TŽ, a.s.
 • Opravy hydraulických a potrubních rozvodů na provozech TŽ, a.s.
 • Opravy dymníků, pylnočistírny a kouřovodů konvertorů KKO TŽ, a.s.

Tento objem prací přadstavuje kapacitu 35 vysoce kvalifikovaných pracovníků v profesi technik, svářeč, potrubář a montér.

Při případné realizaci větších investičních celků firma NOVMONTAŽE CZ, s.r.o. bezproblémově přizpůsobí stav pracovníků dle rozsahu zakázky.