Naše služby

- montážní práce, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení

- výroba, montáže, reko, opravy, zkoušky a revize vyhrazených tlakových zařízení

- provádění průmyslových staveb

- montáže potrubních rozvodů

- výroba a montáž ocelových konstrukcí

Naše reference

- Rekonstrukce kotelny (plynofikace): ústav sociální péče pro dospělé v

Komorní Lhotce: obecní úřad Komorní Lhotka

- Dodávku a montáž P 800 konvertor plynu pro E III, TŽ, a.s.

- Oprava krokové pece KDT v TŽ, a.s.

- Střední oprava trati, válcovna předvalků

Kontakt na sekretariát

tel.:     +420 558 339 618

mobil:  +420 606 669 741

e-mail: sekretariat@novmontaze.cz

ZÁKLADNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

A. Montážní práce a opravy vyhrazených plynových zařízení pro:

- zařízení pro skladování a přepravu plynů 
  - bez omezení, médium technické plyny

- zařízení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
  - bez omezení, médium technické plyny

- zařízení pro snižování tlaku plynů:
  - regulační stanice plynů, médium zemní plyn

- zařízení pro rozvod plynů
  - bez omezení, médium: plynná paliva a technické plyny

- zařízení pro spotřebu plynů spalováním
  - bez omezení, médium: plynná paliva

- zařízení pro zkapalňování a odpařovaní plynů
  - bez omezení

B. Provádění plynofikací

C. Výroba, montáže, REKO, opravy, zkoušky a revize vyhrazených tlakových
     zařízení

- tlakové nádoby stabilní skupiny A, B
- parní a horkovodní kotle 2.,3.,4. třídy

D. Montáže potrubních rozvodů (mat. tř. 11 až 17. i měď)

- čerpací stanice
- teplovody
- plynovody

E. Výroba a montáž ocelových konstrukcí, kontejnerů a garáží

F. Dodávka a montáž ucelených technolog. celků vč. stavební části